Yeni doğan bebeklerin, özellikle hasta ve prematüre yenidoğan bebeklerin tıbbi bakım ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemiz 19 yataklı, 3. basamak, tam donanımlı bir ünitedir.

 

Neonatoloji Nedir?

Neonatoloji bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünün yenidoğan ve prematüre bebek gibi tüm riskli bebeklerle ilgilenen yan dalıdır.

 

Neonatoloji Uzmanı Nedir?

Neonatoloji uzmanları, çalışma alanı yenidoğan bebekler olan hekimlerdir. Yenidoğan bebeklerin bakımları, doğum sonrasında ortaya çıkabilecek hastalıklar gibi konularda uzmanlık kazanmışlardır.


Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Nedir?

Doğumu takiben ilk 28 (yirmi sekiz) gün içinde ve/veya yenidoğan döneminde yatırılmış olup, 28 günü geçmesine rağmen tedavisi devam eden bebekler ile erken doğan (prematüre) bebekler için düzeltilmiş yaşı 52 (elli iki) haftaya kadar olan bebeklerin takip, tedavi ve bakımlarının yapıldığı yerlerdir.

 

3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Nedir?

Çok küçük prematüre bebeklerin yanı sıra, çok ciddi hastalığı olan veya majör cerrahi tedavi gerektiren yenidoğanların tedavilerinin yapıldığı, gerektiğinde devamlı yaşam desteği ve yoğun bakım olanaklarının sağlandığı birimdir. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen standartlarda gerekli yatak sayısı, personel, tıbbi cihaz ve donanıma sahip hastanelerin ilgili birimleri Üçüncü Seviye Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi olarak sınıflandırılır.

 

Hemen Ara WhatsApp