Hasta Rehberi

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce hasta hakları ve hasta sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Hasta Rehberi

HASTA REHBERİ


 T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce hasta hakları ve hasta sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

Hasta Olarak Haklarınız:

 • Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,
 • Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,
 • Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,
 • Mahremiyet,
 • Rıza,
 • Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,
 • Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,
 • Saygınlık Görme ve Rahatlık,
 • Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,
 • Şikayet ve Dava Hakkı

 

 • Hasta Olarak Sorumluluklarınız:
 • Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,
 • Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,
 • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma,
 • Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,
 • İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,
 • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,
 • Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma.
 • Aldığınız sağlık hizmeti ile ilgili olarak hasta haklarına ilişkin görüş, öneri, teşekkür, sorun çözme ve şikayet başvurularınızı 444 9 808 numaralı telefondan tarafımıza iletebilir veya Sağlık Bakanlığı'nın Hasta Ekranı'nı kullanabilirsiniz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

 • Hastanemizin sunduğu tüm tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerinde; hasta ve çalışan odaklı, güvenli bir ortam oluşturup, bütüncül bir yaklaşım ile sağlık standartlarına uygun, sürekli geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını temel kabul eden, hasta ve hasta yakınlarına yönelik tüm eğitim ihtiyaçlarında ve bakımda en iyiye ulaşmak yolunda bütüncül tıbbi bakım hizmetleri sunmak.
 • Hasta hakları birimimizin, hastanemizin sunduğu tüm hizmetlerde hasta ve hasta yakınlarında oluşabilecek olumsuz durumlara karşı çözümcül, profesyonel ve pragmatik bir yaklaşım ile en iyi hizmet alım sürecini sağlamak.
 • Hasta memnuniyet düzeylerini düzenli aralıklarda ölçmek ve sonuçlara göre gereken iyileştirmeleri yapmak.
 • Standartları ve güncel rehberleri takip ederek kaliteli sağlık bakım hizmeti sunmak ve çalışanlarımızı sahada sağlık standartlarına bağlı olarak sürekli kendini yineleyen dinamik bir ekip bilinci ile yönlendirirken bakım hizmetlerinde sürekli geliştirmeye açık bir alan sağlamak.
 • Güncel teknolojik yenilikleri, bilimsel gelişmeleri takip ederek, öneri ve uygulamalar ile hastalarımıza bakım hizmetine sunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerin de yönetmeliklere uygun faaliyet göstermek, hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeyde korumak adına önlemleri sağlamak ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamak.
 • Kurum içerisinde yapılan yıllık eğitim planlarına uyum sağlamak, çalışanların eğitimlere katılımını teşvik etmek, sertifikasyon ve dış eğitim faaliyetlerini destekleyerek kurum içindeki eğitim faaliyetlerini sahaya yansıtmak.
 • Çalışanların öneri, dilek ve şikâyetlerini takip etmek, çalışan temsilcileri ve birim sorumluları ile sorunlar karşısında gerekli düzeltici ve iyileştirici çalışma faaliyetlerini başlatmak, sürdürmek.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi ile ilgili tüm gerekli tedbirleri uygulamak, meydana gelebilecek risklere yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • Hasta ve çalışan sağlığı açısından meydana gelen, gelebilecek ya da ramak kala olaylara yönelik kök neden analizleri oluşturup gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri başlatmak.
 • Kurumumuz misyon, vizyon ve değerlerini temel alan; standart ve yenilikleri takip etmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda kendimizi geliştirme ve genişletme faaliyetlerini sürdürmek, bakım ve tedavi hizmetinde en üst düzeye ulaşmış, sunulan her hizmette standartlara uygun sağlık hizmeti vermeyi taahhüt etmekteyiz.

 

ZİYARETÇİ VE REFAKATÇI POLİTİKAMIZ

 

KİMLER HASTA ZİYARETİNE GELMEMELİDİR?

 • 12 yaş altı çocukların,
 • Ateş, öksürük, balgam çıkarma gibi şikâyeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan,
 • Enfeksiyona yatkınlığı olanlar,
 • Herhangi bir kronik hastalığı olanlar hasta ziyaretine gelmemesi gerekir.

 

HASTA ZİYARET KURALLARI

 • Hasta ziyareti sadece ziyaret saatlerinde yapılmalıdır. (saat 13:00-14:00 / 19:00-22:00, Yoğun Bakımlar Hariç)
 • Ziyaret süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.
 • Her hasta için, ikiden fazla ziyaretçi bulunmamalıdır.
 • Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
 • Hasta başı cihazları ve yatak kumandası gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya bunlarla oynanmamalıdır.
 • Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir yiyecek veya içecek getirilmemelidir. Hasta ziyaretinde herhangi bir şey yenilip içilmemelidir.
 • Hasta ziyaretlerine canlı çiçek getirilmemelidir.
 • Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
 • Hasta ziyaret saatleri dışında, ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.

 

REFAKATÇİ KURALLARI

 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında), hastaya yönelik herhangi bir uygulamada bulunmamalıdır.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli/temiz tutmalıdır.
 • Hasta ve yakınları, hasta odası ile servis koridorlarında yüksek sesle konuşmamalıdır.
 • Hasta odalarındaki televizyonlar, başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılmalı; doktor vizite saatlerinde kapatılmalıdır.
 • Refakatçiler, hastalarını hastane dışına çıkarmamalıdır.
 • Hastane dâhilinde tütün ve alkollü madde kullanması yasaktır.
 • Refakatçiler, hekimin bilgisi dışında hastaya yiyecek veya içecek vermemelidir.
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır.
 • Sadece bir refakatçi hastasının ismini belirterek yemek hizmetinden faydalanabilir.
 • Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilmelidir.
 • Refakatçiler, hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda hemşirelere haber vermelidir.
 • Hastane kurallarına uymadıkları takdirde refakatçilerin refakat durumları kabul edilmeyecektir.

 

Hemen Ara WhatsApp
s