Rich Hospital içinde yer alan Göğüs Cerrahisi bölümlerinde göğüs kafesi içinde yer alan organlarda görülen hastalıkların tanı ve tedavisinde gerektiği takdirde cerrahi hizmetleri sunulmaktadır. Göğüs Cerrahisi bölümlerine başvuran kişilerin durumu; onkoloji, göğüs hastalıkları uzmanları ve radyoloji uzmanlarının da dahil olduğu konusunda uzaman bir ekip tarafından mult disipliner yaklaşımla değerlendirilmektedir.

 

Göğüs Cerrahisi Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri


 • Akciğerlerin doğumsal hastalıkları (Sekestrasyonlar, bronkojenik kistler, atrezik akciğer v.b)
 • Akciğer Kanseri, kanser cerrahisi
 • Akciğerin bül nedeniyle sönmesi (Pnömotoraks)
 • Akciğer delinmesi (Pnömotoraks)
 • Akciğerde hacim azaltıcı cerrahi (Amfizem cerrahisi –Volume Reduction Surgery)
 • Akciğer Zarı Kanseri (Mezotelyoma)
 • Akciğer zarı iltihaplanması (Ampiyem)
 • Göğüs boşluğunda sıvı toplanması
 • Akciğer enfeksiyonları (Bronşektazi)
 • Akciğer kistleri (Kist hidatik v.b)
 • Akciğerin sistemik hastalıkları (Sarkoidoz v.b)
 • Akciğerin metastatik tümörleri (Kolon, böbrek, karaciğer, beyin vb. organların tümörleri)
 • Akciğer kanamaları (Hemoptizi)
 • Akciğer yaralanmaları, travmatik pnömotoraks (Künt veya penetran)
 • Yemek borusu yaralanmaları (özofagus)
 • Yemek borusu divertikülü (özofagus)
 • Yemek borusu kanserleri (özofagus)
 • Yemek borusu doğumsal hastalıkları (özofagus)
 • Yemek borusu fıtıkları (Özofagus Hernileri)
 • Mediastinal tümörler (Doğumsal tümörler ve edinsel tümörler)
 • Timus büyümeleri
 • Timus kökenli tümörler (Timoma)
 • Miastenia gravis nedeniyle timus cerrahisi
 • Mediastinal kistler
 • Mediastinitler
 • Mediastenin doğumsal anomalileri
 • Nefes borusu yaralanmaları
 • Nefes borusu tümörleri
 • Trakeostomi sonrası nefes borusu tamiri
 • Nefes borusuna yabancı cisim kaçması
 • Trakea cerrahisi ve trakeal stentler
 • Göğüs duvarı deformite onarımları (şekil bozuklukları -Ekskavatum, Karinatum)
 • Göğüs kafesi arkus deformiteleri
 • Göğüs kafesi tümörleri
 • Göğüs kafesi yaralanmaları
 • Diyafram felci (tek taraflı – çift taraflı)
 • Diyafragma cerrahisi
 • Diyafram pili takılması
 • Diyafram fıtıkları
 • Diyafram tümörleri
 • Tüberküloz cerrahisi
 • Göğüs bölgesi travma cerrahisi

 

 

 

Hemen Ara WhatsApp