Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Rich hospital Çocuk cerrahisi biriminde 0-18 yaş grubu çocuklarla ilgili tüm cerrahi işlemleri kapsamaktadır. Çocuk cerrahisi bölümlerine çocukta doğumdan önce bilinen veya doğum sonrası ortaya çıkmış olan cerrahi gerektiren tüm hastalıkların tedavisi yapılmaktadır. 


Sık rastlanan çocuk cerrahisi hastalıklardan bazıları şu şekildedir.


 • Laparoskopik, torakoskopik, endoskopik, sistoskopik girişimler
 • Çocuklarda Apandisit ve Laparoskopik Tedavi
 • Kasık Fıtığı, Hidrosel, Kordon Kisti
 • İnmemiş Testis
 • Testis ve Torbaların Acil Durumları (Akut Skrotum ve Testis Torsiyonu vb.)
 • Testis dönmesi (Testis torsiyonu)
 • Testis ve Torbalarla İlgili Diğer Acil Durumlar
 • Göbek Fıtığı
 • Göbek Granülomu
 • Eğri Boyun Hastalığı (Tortikolis)
 • Labial Yapışıklık
 • Anüsten Kan Gelmesi Durumları
 • bağırsak Düğümlenmesi (İnvaginasyon)
 • Rektal Polip (Juvenil Polip)
 • Anüste Çatlak (Anal Fissür)
 • Çocuklarda Kabızlık ve Dışkı Kaçırma Hastalığı
 • Bebeklerin Mide Çıkışı Tıkanıklığı (İnfantil Pilor Stenozu)
 • Sünnet (Yenidoğan ve Çocukluk Döneminde) ve Çocuk Ürolojisi ile İlgili Hastalıklar (Hipospadias vb.)
 • Tümör Cerrahisi
 • Hava ve Sindirim Yolundan Yabancı Cisimlerin Çıkartılması
 • Hirschsprung Hastalığının Tek Evreli Tedavisi
 • Yenidoğanın Doğumsal Hastalıkları (Diyafragma Hernisi, Özofagus Atrezisi, Anal ve İntestinal Atreziler…)
 • Çocuklar ve bebeklere gereken her durumda (küçük-büyük tüm ameliyatlar, sünnet, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi tetkikler sırasında) genel anestezi verilebilmektedir.


Hemen Ara WhatsApp