Biyokimyasal mekanizmaları inceleyen biyokimya laboratuvarları, hastalıkların önlenmesi, tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde önemli bir rol oynar. Bu laboratuvarlar, biyolojik materyallerde (serum, plazma, dokular ve diğer vücut sıvıları) kimyasal ve moleküler biyolojik analizler gerçekleştirerek organ fonksiyonlarını inceler. 


Biyokimya laboratuvarları, klinisyenlerle sürekli bir işbirliği içindedir. Klinik çalışmalarda kullanılan biyokimyasal verileri analiz eder ve sonuçları konsültasyon halinde klinisyenlere sunarlar. Bu sayede hastaların tanı ve tedavi süreci daha etkin ve doğru bir şekilde yönetilebilir.

Biyokimya laboratuvarlarında kullanılan analiz yöntemleri, kimyasal ve moleküler biyolojik tekniklerden oluşur. Bu teknikler arasında spektrofotometri, elektroforez, enzim immünoloji, nükleik asit analizleri ve genetik testler gibi çeşitli yöntemler bulunur. Bu yöntemler sayesinde biyokimyasal parametrelerin düzeyleri belirlenerek organların sağlıklı bir şekilde fonksiyonlarını yerine getirip getirmediği kontrol edilir.

Biyokimya laboratuvarları, birçok hastalığın tanısında ve takibinde önemli bir rol oynar. Örneğin, kan yağları (lipitler) düzeylerini belirleyerek kalp ve damar hastalıklarının riskini değerlendirirler. Aynı şekilde, kan şekeri düzeylerini ölçerek diyabet teşhisi koyarlar ve tedavi sürecini izlerler. Karaciğer fonksiyon testleriyle karaciğer hastalıklarını tespit ederler. Bu gibi testler, hastalıkların erken tanısında ve tedaviye verilen yanıtın izlenmesinde çok önemlidir.


Biyokimyasal Analizler


  • Hormon Analizleri
  • Metabolizma Analizleri
  • RIA Analizleri
  • İdrar Analizleri
  • Tam Kan Sayımı

Hemen Ara WhatsApp